Evropský parlament

MŽP ve vztahu k Evropskému parlamentu (EP) navazuje na model spolupráce z období českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 , kdy se vzájemně osvědčila intenzivní komunikace ohledně projednávaných legislativních předpisů. MŽP proto aktivně sleduje dění ve výborech Evropského parlamentu, jakož i v jeho politických skupinách. Zároveň je v kontaktu s českou delegací v EP. Stěžejním partnerem MŽP v EP je Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraaví a bezpečnost potravin (ENVI).