Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF)

logo ECMWF

Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts http://www.ecmwf.int/) je sdružení evropských meteorologických služeb se sídlem v anglickém Readingu, které se zabývá vývojem a přípravou střednědobé předpovědí počasí pro Evropu. Je to nezávislá mezinárodní organizace, podporovaná 30 členskými státy a 14 spolupracujícími státy včetně ČR, která spolupracuje na základě Smlouvy o spolupráci mezi ČR a ECMWF. Smlouva mezi ČR a ECMWF vstoupila v platnost 1. 8. 2001

Úkolem organizace je:

a) vývoj a provoz globálních dynamických modelů atmosféry s ohledem na vypracovávání střednědobých předpovědí počasí s pomocí numerických metod;
b) provádět vědecký a technický výzkum směřující ke zkvalitnění těchto předpovědí;
c) shromažďovat a uchovávat příslušná data;
d) zpřístupnit meteorologickým pracovištím členských států v nejvhodnější formě výsledky studií a výzkumu a získaná data;
e) zpřístupnit meteorologickým pracovištím členských států - pro účely jejich výzkumu - s prioritou v oblasti numerické předpovědi počasí, dostatečný podíl své výpočetní kapacity;
f) napomáhat při realizaci programů Světové meteorologické organizace;
g) pomáhat na pokročilé úrovni při dalším výcviku vědeckých pracovníků z členských států v oblasti numerické předpovědi počasí.