Konference k 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině v ČR

21. dubna 2015

Zlatý sál Lichtenštejnského paláce, U Sovových mlýnů 4, Praha 1

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, kultury a školství mládeže a tělovýchovy a Úřadem vlády ČR připravili konferenci věnovanou 10. výročí přijetí Evropské úmluvy o krajině v ČR.

Konference poskytla prostor pro zhodnocení 10 let plnění Evropské úmluvy o krajině v ČR a nastínila vizi zástupců resortů jejího směřování v nejbližších letech. Odpolední část byla věnována příkladům praktického naplňování Úmluvy na regionální a lokální úrovni.

Prezentace
Úvodní
Stáhněte si...
10. let implementace Evropské úmluvy o krajině, prezentace resortů MMR, MZe, MŠMT, MK a MŽP
Stáhněte si...
 • Zdeněk Semorád (PDF, 2 MB), náměstek   ministryně  pro místní rozvoj pro sekci evropských programů
 • Jaroslava Beneš Špalková (PDF, 555 kB), náměstkyně ministra  zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku
 • Jaroslav Fidrmuc (PDF, 768 kB), náměstek ministra školství,  mládeže a tělovýchovy pro oblast vzdělávání
 • Anna Matoušková (PDF, 484 kB), náměstkyně ministra kultury pro oblast kulturního dědictví
 • Vladimír Dolejský (PDF, 421 kB), náměstek ministra životního prostředí pro sekci ochrany přírody a krajiny
Implementace Evropské úmluvy o krajině v praxi
Stáhněte si...
 • Alena Salašová, MENDELU; Martin Stránský, CENELC.CZ (PDF, 5 MB), Evropská úmluva o krajině – cesta změny paradigmatu udržitelnosti krajiny
 • Beata Vinklárková (PDF, 2 MB), KÚ Moravskoslezského kraje, Evropská úmluva o krajině v Moravskoslezském kraji
 • Vlasta Poláčková (PDF, 7 MB), Atelier U24, Možnosti řešení krajiny prostřednictvím územních plánů obcí
 • Pavel Čížek (PDF, 4 MB), starosta Spálené Poříčí, Spálené Poříčí – řešení krajiny v strategickém rozhodování města
 • Jana Krčilová (PDF, 2 MB), Ministerstvo zemědělství, Péče o zemědělskou krajinu, obnova a tvorba krajinných prvků
 • Gerhard Ermischer (PDF, 5 MB), CIVILSCAPE, Příklady spolupráce nevládních organizací, veřejné správy a akademické sféry v oblasti tvorby projektů, péče o krajinu a vzdělávání veřejnosti
 • Ina Truxová (PDF, 6 MB), Národní památkový ústav, Naplňování Evropské úmluvy o krajině na příkladech realizací v urbánních sídlech Evropy
 • Miroslav Šobr (PDF, 8 MB), MěÚ Strakonice, Strakonický model realizace principů Evropské úmluvy o krajině
 • Tomáš Rothröckl (PDF, 11 MB), Národní park Podyjí, Národní park - nástroj péče o přírodní a kulturní dědictví krajiny
Stáhněte si...

Tisková zpráva

Foto
Stáhněte si...