Národní seminář a meziresortní pracovní jednání k implementaci Evropské úmluvy o krajině a péči o krajinu v České republice

6. října 2010

Dvořákova síň hotelu Ambassador – Zlatá Husa, Václavské náměstí 5, Praha 1

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, kultury, školství mládeže a tělovýchovy, dopravy a průmyslu a obchodu připravili při příležitosti 10. výročí otevření Evropské úmluvy o krajině k podpisu Národní seminář/meziresortní pracovní jednání k implementaci Evropské úmluvy o krajině a péči o krajinu v České republice.

Stáhněte si...