Evropská legislativa

Na evropské úrovni je nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty upraveno směrnicemi 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a směrnicí 2009/41/ES o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy, a přímo použitelnými nařízeními ES 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (v gesci Ministerstva zemědělství), 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a 1946/2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů.
Evropské směrnice 2001/18/ES a 2009/41/ES jsou transponovány do české legislativy zákonem č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.