Evropská komise pod vedením Jeana-Clauda Junckera

Poslanci Evropského parlamentu schválili 22. října 2014 složení nové Evropské komise – 423 poslanců hlasovalo pro, 209 proti a 67 poslanců se hlasování zdrželo. Členové nového Junckerova týmu se k 1. listopadu 2014 ujali svých funkcí, ve kterých setrvají do roku 2019.

Novým komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov je Karmenu Vella. Ve své dosavadní kariéře se Karmenu Vella věnoval především oblasti turismu a před nominací do Evropské komise zastával post ministra pro turismus v maltské vládě. Oproti svému předchůdci Janezi Potočnikovi má Vella širší portfolio – kromě životního prostředí má v gesci rovněž oblast námořních záležitostí a rybolovu.

Ke změnám došlo i v případě ochrany klimatu, která je nyní spojena s oblastí energetiky pod komisařem pro klimatickou akci a energetiku, jímž je Miguel Arias Cañete. Tento vystudovaný právník a bývalý ministr Španělska pro zemědělství, potraviny a životní prostředí v minulosti opakovaně zastával funkci poslance v Evropském parlamentu.

Zásadní změnou ve struktuře Evropské komise je zavedení postů místopředsedů, kteří vedou týmy složené z ostatních komisařů podle větších tematických celků. Nový sbor komisařů má sedm místopředsedů, včetně vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a každý z nich vede jeden projektový tým. Z těchto sedmi místopředsedů má výsadní postavení Frans Timmermans, první místopředseda na postu komisaře pro zlepšování právní úpravy, meziinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv Evropské unie, do jehož portfolia spadá rovněž dohled nad oblastí udržitelného rozvoje. Veškeré nové iniciativy Komise se budou koordinovat nejprve v daném týmu a budou podléhat schválení relevantním místopředsedou. První místopředseda navíc posoudí potřebnost každé nové iniciativy Komise před jejím schválením. Pro oblasti ochrany životního prostředí a klimatu bude zásadní koordinace v rámci týmu Energetická unie, který vede místopředseda Maroš Šefčovič.

Složení Evropské komise