Evropská komise

Evropská komise - logo

Evropská komise je vedle Rady a Evropského parlamentu jednou ze tří základních institucí Evropské unie.

Nová Evropská komise pod vedením předsedkyně Ursula von der Leyen (Německo) zahájila svou činnost dne 1. prosince 2019 pro pětileté funkční období 2019-2024. Evropská komise bude mít pro toto období nově pouze 27 (namísto 28) členů, což souvisí s vývojem okolo odchodu Velké Británie z EU (více). Evropská komise má nyní tři výkonné místopředsedy, kteří zastávají funkci místopředsedy se zodpovědností za jedno ze tří hlavních témat programu a čtyři další místopředsedy (mezi nimi je také komisařka Věra Jourová). Priority Evropské komise, organizační struktura, útvary, povinnosti a zásady jsou podrobně zde. Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyen formulovala své priority do tzv. Zelené dohody pro Evropu. Jedná se o balík opatření pro přechod na klimaticky neutrální, udržitelnou a oběhovou ekonomiku. Úvodní sdělení shrnující všechny plánované iniciativy bylo zveřejněno 11. prosince 2019 .

Úkolem Evropské komise je především dohlížet na dodržování práva EU. Má rovněž významnou roli v legislativním procesu, neboť disponuje téměř výlučnou legislativní iniciativou, která představuje monopol pro předkládání návrhů unijní legislativy. Evropská komise reprezentuje mezi institucemi Evropské unie nadnárodní princip, tzn., že prosazuje zájmy EU jako celku.

Většinu environmentálních témat v Evropské komisi pokrývají komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius a výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal) Frans Timmermans, který koordinuje přípravy dalších plánovaných iniciativ (očekává se, že jich bude až 50) a zapojené komisaře (pro životní prostředí, oceány a rybolov; energetiku, dopravu, zemědělství, zdraví a bezpečnost potravin). Pod komisaře pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov spadá generální ředitelství pro životní prostředí; pod komisaře pro Zelenou dohodu pro Evropu spadá generální ředitelství pro klimatickou akci.