Evropská komise

Evropská komise je vedle Rady a Evropského parlamentu jednou ze tří základních institucí Evropské unie. V užším slova smyslu je Evropská komise tvořena 28 komisaři nominovanými jednotlivými členskými státy (např. z ČR Věra Jourová – komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů), v širším slova smyslu jde o více než 20 tisíc úředníků většinou sídlících v Bruselu. Současná Evropská komise pod vedením předsedy Jeana-Clauda Junckera zahájila svou činnost k 1. listopadu 2014, její funkční období je pětileté.

Úkolem Evropské komise je především dohlížet na dodržování práva EU. Má rovněž významnou roli v legislativním procesu, neboť disponuje téměř výlučnou legislativní iniciativou, která představuje monopol pro předkládání návrhů unijní legislativy. Evropská komise reprezentuje mezi institucemi Evropské unie nadnárodní princip, tzn. že prosazuje zájmy EU jako celku.

Většinu environmentálních témat v Evropské komisi pokrývají komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella a komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Cañete. Pod komisaře pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov spadá generální ředitelství pro životní prostředí; pod komisaře pro klima a energetiku spadá generální ředitelství pro klimatickou akci.