Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN)

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

Evropská hospodářská komise Spojených národů (EHK OSN) je jednou z pěti regionálních komisí OSN. Byla založena rezolucí č. 36 (IV) přijatou dne 28. března 1947 Ekonomickou a sociální radou OSN jako mezivládní instituce s cílem napomáhat ekonomické obnově členských zemí OSN, jejichž hospodářství bylo narušeno 2. světovou válkou. Bývalé Československo bylo jedním ze zakládajících členů EHK OSN, tj. od 28. března 1947. Na základě sukcese je ČR členem EHK OSN od 19. ledna 1993. Současná EHK OSN slouží jako fórum severoamerických, evropských a středoasijských zemí pro vzájemnou ekonomickou spolupráci.

Hlavními oblastmi činnosti EHK OSN jsou ekonomické analýzy, péče o životní prostředí, bytová politika, statistika, udržitelná energetika, podpora rozvoje obchodu, průmyslu a podnikání, lesní hospodářství a doprava. Velký význam má také technická spolupráce zaměřená na přenos zkušeností do zemí s tranzitní ekonomikou, konkrétně zejména zemí jihovýchodní a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie.

Činnost EHK OSN v oblasti životního prostředí lze rozdělit do dvou skupin:
- činnosti ve vztahu k mezinárodní politice životního prostředí v regionu EHK OSN
- činnosti ve vztahu k mezinárodním právně závazným nástrojům (úmluvám, protokolům)

Základní informace

Zapojení ČR

Proces „Životní prostředí pro Evropu“

Úmluvy sjednané v rámci EHK OSN