Kontaktní osoba k Espoo úmluvě

Mgr. Eliška Dvorská

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Oddělení mezistátní EIA
Telefon: +420 267 122 921
Fax: +420 267 126 968

Email: Eliska.Dvorska@mzp.cz