Environmentální výchova z pohledu učitelů

Environmentální výchova není v České republice novým tématem, dosud je ale známo jen málo o tom, jak je vlastně v praxi realizována. Učitelé, lektoři z center environmentálního vzdělávání i vychovatelé často vnímají svůj střípek, ale nevidí celý obraz. Výzkumníci, vysokoškolští pedagogové a úředníci odpovědní za podporu oblasti zase někdy vidí živou realitu jen jako svět výzkumných studií, mezinárodních úmluv či vyhlášek a grantů. Cílem předkládané publikace je pokusit se tento deficit alespoň částečně překonat.

Stáhněte si...