Environmentální poradenství

Základními strategickými dokumenty pro oblast environmentálního poradenství v České republice jsou:
- usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2008 č. 408 o Rozvojovém programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2008 - 2013 a k němu příslušný dokument Rozvojový program environmentálního poradenství v České republice pro období 2008-2013 (PDF, 246 kB ).

Na tento dokument navazuje
- usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2009 č. 1303 o Realizačním plánu Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice na roky 2010 - 2013 a k němu příslušný dokument Realizační plán rozvojového programu environmentálního poradenství s přílohami.

Realizační plán Rozvojového programu EP stanovil opatření a jeho přijetím je definitivně environmentální poradenství osamostatněno z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí v aktualizovaném znění s účinností od 1.1. 2005 zavedl do české legislativy ve svém § 13 mimo jiné i pojem environmentální poradenství.

V současné době zajišťují EP jak nestátní neziskové organizace, tak podnikatelské subjekty. Podnikatelské subjekty zajišťují převážně specializované poradenství v rámci své podnikatelské činnosti týkající se přímo oblasti jejich profesního oboru, nestátní neziskové organizace se zabývají veřejností nejžádanějším obecným environmentálním poradenstvím na úrovni zprostředkování a poskytování sofistikovaných odborných informací na území celé ČR, ale rovněž asistenčním poradenstvím, systémovým poradenstvím atp. v závislosti na poptávce. Více o stavu EP v ČR najdete v odborných studiích a dokumentech v této rubrice.

Na národní úrovni je nejznámější poradenskou sítí v České republice Síť environmentálních poraden STEP čítající v současnosti 23 členských poraden a poradenský Systém environmentální asistence SENAS. K dispozici slouží veřejnosti webový portál environmentálního poradenství MŽP k získání hledaných kontaktů, dat, rad a informací.