Seminář pro uchazeče k 2. VS Programu Prostředí pro život - podprogram 3 "Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy"

Kdy: 5. prosince 2019, 10:00-12:00
Kde: Technologická agentura ČR, Evropská 1692/37, Praha 6, zasedací místnost č. 043

Technologická agentura ČR (TA ČR) spolu s Ministerstvem životního prostředí pořádají seminář po vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu Prostředí pro život – podprogram 3.

Na semináři se účastníci seznámí s podmínkami veřejné soutěže, strukturou projektu a informačním systémem pro podání projektu. V jedné části semináře vysvětlíme vazbu budoucích projektů na zadaná výzkumná témata se zadanými výzkumnými tématy MŽP. Detailní informace k zadaným výzkumným tématům (dle vyhlášení této veřejné soutěže) budou sdíleny na samostatných seminářích, o kterých bude TA ČR včas informovat.

Prezentace a videozáznam ze semináře k 2. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život – podprogram 3 bude následně k dispozici na webu TA ČR.

Více informací a registraci na seminář naleznete zde.