Návrhy a závěrečná znění celkových environmentálních hodnocení činností v Antarktidě

Návrh celkového environmentálního hodnocení ve věci pokračování a modernizace výzkumné stanice USA McMurdo v Antarktidě, zveřejněný podle čl. 3 odst. 3 přílohy I Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě.

Stáhněte si...