Návrhy a závěrečná znění celkových environmentálních hodnocení činností v Antarktidě

Návrhy a závěrečná znění celkových environmentálních hodnocení činností v Antarktidě, u nichž se předpokládá větší než malý či přechodný dopad na životní prostředí

Závěrečné celkové environmentální hodnocení ve věci výstavby výzkumné stanice Běloruska v Antarktidě, zveřejněné podle čl. 3 odst. 6 přílohy I Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě:

Stáhněte si...