Environmental Implementation Review (EIR)

Iniciativa Evropské komise Environmental Implementation Review, tj. přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (dále jen EIR), má za cíl zlepšení implementace legislativy v oblasti životního prostředí. Jedná se o periodickou aktivitu s dvouletým cyklem. Evropská komise v rámci EIR hodnotí situaci v jednotlivých státech s cílem identifikovat mezery a nedostatky v implementaci právních předpisů a politik EU v oblasti ŽP a současně vyhodnocuje, ve kterých oblastech jsou členské státy v implementaci úspěšné.

Součástí EIR je i horizontální analýza shrnující poznatky napříč členskými státy, která obsahuje přehled všech doporučených akcí za účelem zlepšení implementace v jednotlivých členských státech. Kromě jiného je cílem EIR také provázat environmentální problematiky napříč sektory.

Dne 6. února 2017 byly oficiálně zveřejněny finální verze zpráv pro jednotlivé členské státy, spolu s horizontální analýzou ve formě sdělení.

Odkaz na samotné „country reporty“ je k dispozici na: http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm

Dne 19. července 2017 proběhl v Praze za přítomnosti ředitele DG ENVI Daniela Calleji y Crespa národní dialog k iniciativě EIR. Tématy setkání se zástupci státní správy, průmyslu a nevládních organizací byla kvalita ovzduší, odpadové hospodářství či proces posuzování vlivů na životní prostředí. Odkaz na videozáznam zde.