Cena emisní povolenky pro účely určení alokace na výrobu elektřiny na rok 2018

Pro účely podávání zpráv o realizaci investic v souvislosti s bezplatnou alokací povolenek na výrobu elektřiny má Ministerstvo životního prostředí každý rok stanovit cenu emisní povolenky, kterou se ocení alokace na další rok. Fixní cena povolenky pro rok 2018 stanovená Sdělením Evropské komise 2011/C 99/03, v příloze VI, je 20 EUR. Protože se však průměrná tržní cena liší od této fixní částky o více než 10 %, ocení se alokace na výrobu elektřiny na rok 2018 průměrnou tržní cenou, která činí 5,65 EUR. Na základě dohody s Evropskou Komisí odpovídá tato výše průměru cen na (sekundárním) spotovém trhu European Energy Exchange (EEX) v prvním a patnáctém obchodovacím dni každého měsíce od ledna do listopadu 2017.