Emisní faktory a poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL pro vypracování energetických posudků a auditů

Sdělení odboru ochrany ovzduší obsahuje emisní faktory a poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL pro posouzení ekologické proveditelnosti návrhu v rámci energetického auditu a energetického posudku podle postupu uvedeného v příloze č. 6 vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v platném znění.

Stáhněte si...