Informace k vybraným ustanovením dílu 8 (elektrická a elektronická zařízení) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Informace k vybraným ustanovením zákona o odpadech, které se týkají nakládání s použitými elektronickými a elektronickými zařízeními.

Stáhněte si...