Projekt Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích

Evropský fond - vlaječka

Na MŽP probíhá od 1. 3. 2015 projekt CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005425 s názvem „Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích“ spolufinancovaný z ESF.

Operační program: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“)
Prioritní osa IROP: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Investiční priorita: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví.
Specifický cíl: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Výzva: 23 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005425
Název projektu: „Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích“
Termín projektu: 1. 3. 2015 - 20. 7. 2018

Finanční rámec projektu:
Celkem: 25 207 325 Kč
ESF: 20 382 642,98 Kč
SR: 4 824 682,02 Kč

Předmětem projektu „Ekonomický informační systém se začleněním lesní výroby v národních parcích“ je implementace ekonomického informačního systému se zcela specifickým modulem pro lesní výrobu. Tento informační systém je implementován na jednotlivých správách národních parků (Krkonošský národní park, Národní park České Švýcarsko, Národní park Podyjí, Národní park Šumava) a na Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí vykonává funkci zřizovatele u výše uvedených organizací. Ekonomický IS je koncipován jako centrální, provozovaný v datovém centru dodavatele a přístupný všem národním parkům. Zároveň je systém přístupný i pracovníkům MŽP, kteří vykonávají controllingové činnosti.

Cíli projektu jsou:
  • sjednotit ekonomický informační systém s lesní výrobou ve všech národních parcích,
  • sjednotit prostředí pro sledování hospodaření ze strany MŽP a zefektivnit řízení v podřízených organizacích
  • zajistit automatizaci, integraci, sdílení a standardizaci hlavních procesů a údajů v národních parcích dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
  • zabezpečit profesionální údržbu systému, jeho servisní podporu a další rozvoj
  • zvýšit bezpečnost IS, zjednodušit uživatelskou podporu a údržbu, zlepšit správu identit a přístupů.