Ekologicky šetrná vozidla

Ekologicky šetrná vozidla jsou vozidla s nízkou spotřebou paliva, produkcí emisí skleníkových plynů a ostatních limitovaných znečisťujících látek. V automobilovém průmyslu jsou tato vozidla často nazývaná „green cars“, „greenline cars“ nebo „clean green cars“.

Za ekologicky šetrná vozidla je možno považovat vozidla, která

 1. využívají alternativní pohon
  • hybridní vozidla, tj. vozidla kombinující spalovací motor a elektromotor
  • elektromobily, tj. vozidla využívající ke svému pohonu pouze elektromotor
 2. využívají alternativní paliva
  • LPG (Liquid Petroleum Gases - zkapalněný ropný plyn)
  • CNG (Compress Nature Gas - stlačený zemní plyn)
  • vodík
  • biopaliva (zejména bioethanol, biodiesel, dimethyléter)