Seminář: Jak hodnotit udržitelnost města – ekologická stopa města

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí si Vás dovoluje pozvat na seminář:

Jak hodnotit udržitelnost města – ekologická stopa města

Místo konání:

Praha, 27. 1. 2010 - 10:00 – 14:00, Magistrát Hlavního města Prahy, Velký salónek, místnost č. 136, Mariánské náměstí 2, Praha

Olomouc, 10. 2. 2010 - 10:00 – 14:00, Přírodovědecká fakulta University Palackého, místnost B II, Třída Svobody 26

Návrh programu:

10:00 Zahájení semináře – Josef Novák - TIMUR
10:10 Představení konceptu ekologické stopy města – David Vačkář - Centrum pro otázky životního prostředí University Karlovy v Praze
10:40 Představení projektu ekologická stopa města – Viktor Třebický - TIMUR
11:00 Ekologická stopa a místní Agenda 21, návaznost na systém indikátorů a Kritéria MA 21 - Zástupce MŽP
11:30 Přestávka na občerstvení
12:00 Představení výpočtových nástrojů ES města – orientační a přesný výpočet – Viktor Třebický, Miroslav Lupač - TIMUR
13:00 Možnosti zapojení města do projektu – Josef Novák - TIMUR
13:40 Diskuse
14:00 Plánované ukončení semináře

Pro koho je seminář určen?

Seminář je primárně určen pro zástupce měst a obcí se zájmem o prosazování místní udržitelnosti v praxi. Ekologická stopa jim ukáže, jak si stojí jejich město z hlediska environmentální udržitelnosti. Součástí semináře budou praktické ukázky práce s výpočtovými nástroji, které městům umožní zdarma spočítat ekologickou stopu.

Zvláště vhodná je účast měst zapojených do procesu místní Agendy 21, neboť existuje jasná návaznost ekologické stopy a postupu města v rámci Kritérií MA 21. Jde o mezinárodně standardizovaný indikátor udržitelného rozvoje na místní i mezinárodní úrovni.

Další cílovou skupinou jsou zástupci akademického sektoru, neziskových organizací a institucí veřejné správy, které se zabývají udržitelným rozvojem a jeho kvantifikací.

Seminář poskytne účastníkům příležitost diskuse se zástupci TIMUR, o.s. a Centra pro otázky životního prostředí UK o možnosti zapojení města do projektu hodnocení ekologické stopy.

Podmínky účasti

Účast na semináři je zdarma, účastníci obdrží elektronické verze prezentací a dalších metodických materiálů.

Pro přihlášení na seminář využijte on-line registrační formulář na stránkách.