Informace o podání žádosti o aktualizované závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Ekocity Hostivař.

Publikováno: 17.10.2019

Informace se týká podání žádosti o aktualizované závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro stavbu "Ekocity Hostivař". Investorem je společnost EKOSPOL a.s..

Stáhněte si...