Metodika hodnocení efektivnosti nákladů vynaložených na odpadové hospodářství

Metodika podává jasný, stručný, jednoduchý a komplexní návod k provádění vyhodnocení efektivnosti běžných výdajů místní úrovně v oblasti odpadového hospodářství dle konceptu udržitelného rozvoje a s přihlédnutím ke specifickým podmínkám každého územně samosprávného celku.

Metodika je rozdělena do dvou částí – textové a aplikační. Textová část obsahuje zásadní informace k metodice, vymezení základních používaných termínů, deskripci metodiky a doporučení pro artikulaci a použití jejích výsledků. Druhou částí metodiky je certifikovaný software ve formátu MS Excel, který slouží pro zadání určitých specifikovaných údajů a pro praktické vyhodnocování efektivnosti výdajů na odpadové hospodářství.

Stáhněte si...