Seminář o Dynamickém veřejném osvětlení

Hlavními tématy semináře jsou technické aspekty veřejného osvětlení, uplatnění GIS při správě veřejného osvětlení, význam analýzy a pasportizace, financování investic ve veřejném osvětlení, strategické plánování, chytré veřejné osvětlení, standardy veřejného osvětlení a příklady z praxe.

Registrace: Účast na semináři je BEZPLATNÁ. Pro registraci potvrďte svoji účast v předstihu 14 dnů před konáním semináře na e-mailovou adresu krejci@porsenna.cz

Další informace najdete na: http://www.porsennaops.cz/projekty-a-sluzby/mezinarodni-spoluprace/projekt-dynamic-light/seminar-dynamic-light-praha