Dražby povolenek

Dražby povolenek jsou způsobem, kterým ve III. obchodovacím období 2013-2020 členské státy plynule dodávají významnou část emisních povolenek na trh. Prodej povolenek v dražbě bývá označován jako primární trh. Povolenky zakoupené v dražbě mohou být použity pro pokrytí vlastních emisí nebo s nimi může být volně obchodováno (v rámci tzv. sekundárního trhu).

Podobu dražeb upravuje Nařízení č. 1031/2010. 25 členských států včetně České republiky draží své povolenky 4x týdně na energetické burze v Lipsku společnosti European Energy Exchange (EEX). Velká Británie draží povolenky samostatně 1x týdně prostřednictvím londýnské ICE Futures Europe (ICE). Termíny i množství dražených povolenek zveřejňují obě společnosti v tzv. dražebních kalendářích na svých webových stránkách, kde lze najít také výsledky jednotlivých dražeb.

Dražeb se mohou zúčastnit:
a) provozovatelé zařízení a letadel v EU ETS,
b) investiční podniky, které získaly povolení podle směrnice 2004/39/ES (MiFID) a které podávají nabídky na svůj vlastní účet nebo jménem svých klientů,
c) úvěrové instituce, které získaly povolení podle směrnice 2006/48/ES (o přístupu k činnosti úvěrových institucí), a které podávají nabídky na svůj vlastní účet nebo jménem jejich klientů,
d) obchodní seskupení osob uvedených v písmenu a), které podávají nabídky na svůj účet nebo jménem svých členů, a
e) veřejné subjekty nebo státem vlastněné subjekty členských států, jež kontrolují osoby uvedené v písmenu a).

Dražeb se lze zúčastnit přímo, jako člen dané burzy, nebo prostřednictvím brokera (zprostředkovatele), pokud mu to umožňuje legislativa jeho státu.
Obě burzy nabízejí různé formy členství, včetně zjednodušeného tzv. „auction only“. To je určeno především pro menší podniky, které si chtějí nakoupit povolenky, ale již s nimi dále nehodlají na burze obchodovat. Takovéto členství je zpravidla bez účastnického poplatku.