Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Draka Kabely – rozšíření výroby kabelů"

Publikováno: 20.12.2018

Rozhodnutí MŽP OVSS VII – č.j.: MZP/2018/560/2207 ev.č. ENV/2018/87559 ze dne 19.12.2018, doručované veřejnou vyhláškou, se týká záměru „Draka Kabely – rozšíření výroby kabelů“ , o kterém bylo tímto rozhodnuto, že nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stáhněte si...