Dotace a půjčky

Na ochranu životního prostředí poskytujeme finanční podporu z celé řady programů, a to jak národních, tak evropských.

Všechny programy vycházejí z cílů mezinárodních i národních politik v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí.

Zejména Operační program Životní prostředí, program LIFE a Národní program Životní prostředí jsou pojímané jako průřezové programy, které naplňují celou řadu cílů.

Program Nová zelená úsporám a Modernizační fond jsou zaměřené především na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie.

Program péče o krajinu a program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny se zaměřují na přírodě blízká adaptační opatření a ochranu biodiverzity.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací je tematicky průřezovou podporou pro projekty neziskových organizací.

Norské fondy jsou doplňkovou podporou pro některé vybrané oblasti.

Programy administruje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se svými organizacemi – Státním fondem životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny.

Programy jsou financované z evropských prostředků, environmentálních poplatků, které tvoří příjmy Státního fondu životního prostředí i přímo ze státního rozpočtu.

Fotografie - schéma