Seminář Dotace na vodovody, kanalizace, ČOV a řešení následků sucha - Hulice

Kdy: 13. listopadu 2019
Kde: Návštěvnické středisko Vodní dům, Hulice 118 (prezentační místnost)

Seminář organizovaný Státním fondem životního prostředí představí možnosti finanční podpory určené ke zmírnění negativních dopadů sucha, řešení nedostatku pitné vody, zlepšení kvality vody i komunitní zeleně a k efektivnímu hospodaření s dešťovou vodou v obcích.

Příspěvky se zaměří zejména na nejvýznamnější dotační tituly rezortu Ministerstva životního prostředí – Národní program Životní prostředí (NPŽP) a Operační program Životní prostředí (OPŽP). Chybět nebudou ani informace k Programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovanému z Norských fondů.

Po skončení semináře bude následovat komentovaná prohlídka Vodního domu. Výstavba Vodního domu byla podpořena z programu Operační program Životní prostředí 2007–2013.

Seminář je určen zástupcům měst a obcí i zpracovatelům projektů a projektových žádostí o dotace z programů administrovaných Státním fondem životního prostředí České republiky.

Vstup na seminář je pro registrované zdarma. Registraci proveďte na seminare@sfzp.cz
Více informací naleznete v programu.