Dokumenty k veřejným zakázkám pro zabezpečení starých důlních děl

Soubory obsahující předlohy dokumentů potřebných při podávání nabídek k veřejným zakázkám na zabezpečení starých důlních děl

Územní působnost AOPK ČR:
http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/264/032865.jpg?seek=1452861747 http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/