Vypuštění divokých koní do rezervace v Podyjí

V rámci projektu Military LIFE for Nature Vás zveme na vypuštění divokých koní do první části pastevní rezervace. Akce proběhne ve čtvrtek 14. června 2018 od 9:00 hodin na pastvině v Mašovicích.

Sraz u vchodu na pastvinu (GPS: 48.8464906N, 15.9633767E).

Informace o projektu:

Návrat velkých kopytníků je součástí rozsáhlého projektu Military LIFE for Nature financovaného z evropského programu LIFE. Hlavním účelem projektu je podpora a zachování vzácných druhů rostlin a živočichů, které ke svému životu potřebují pestrou nelesní mozaiku. Projekt zajistí po dobu následujících pěti let péči o přírodu v pěti bývalých vojenských územích, chráněných v rámci evropské soustavy Natura 2000, v různých částech České republiky. Projekt vede organizace Beleco, která na jeho realizaci spolupracuje se společnostmi Wetland a Česká krajina, která má zavedení pastvy koní v Podyjí na starosti. Česká krajina má s velkými kopytníky již zkušenosti z rezervace ve středočeských Milovicích. V Podyjí budou koně udržovat celkovou plochu bezmála 70 hektarů.