Seminář Hospodaření s dešťovou vodou v obcích - Brno

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Magistrátem hl. m. Prahy srdečně zvou na seminář Hospodaření s dešťovou vodou v obcích.

Nesplachujte peníze do kanalizace a připravte se na sucho. Seminář vás seznámí s možnostmi efektivnějšího využívání dešťové vody ve své obci a posílení zdrojů pitné vody.

S investicemi aktuálně pomáhá Ministerstvo životního prostředí. Na boj se suchem nabízí 1 miliardu korun z Operačního programu Životní prostředí, další prostředky jsou připraveny v Národním programu Životní prostředí nebo Norských fondech.

Na semináři určeném pro zástupce měst a obcí se dozvíte, jaké projekty dotační programy podporují a jaké výhody obcím a jejich obyvatelům přinesou. Zjistíte, jak se do programů zapojit a jak na cestě k dotaci správně postupovat. Prostor bude i pro individuální konzultace.

Vstup na seminář je pro registrované zdarma. Registrovat se můžete na www.unni-konference.cz.
V případě dotazů kontaktujte organizátory na seminare@sfzp.cz.

KDY A KDE

11. dubna / BRNO
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno – zas. místnost č. 045A (-2. podlaží)

PROGRAM

9:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:00 Dotace z NPŽP na zdroje pitné vody, výzva č. 2/2018
10:15 – 10:30 Dotace z NPŽP na domovní čistírny odpadních vod, výzva č. 17/2017
10:30 – 10:45 Dotace z programu Dešťovka na efektivní hospodaření s vodou v domácnostech
10:45 – 11:15 Diskuze, přestávka
11:15 – 12:00 Možnosti podpory z OPŽP na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření a hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území; diskuze
12:00 – 12:15 Norské fondy: nové přístupy v boji s klimatickou změnou
12:15 – 13:00 Diskuze a individuální konzultace

DALŠÍ TERMÍNY:

27. března / PRAHA
Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 – 3. patro, místnost č. 349
4. dubna / OSTRAVA
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava – zasedací místnost F502