Deklarace STOP PRACH

Iniciativa Stop prach

Paralelně se snahou společnosti Severočeské doly, a. s. minimalizovat vliv lomu Bílina na znečištění ovzduší prachovými částicemi vznikla v oblasti okolí tohoto lomu na podzim roku 2009 iniciativa STOP PRACH, která sdružuje obce a města v okolí lomu Bílina, společnost Severočeské doly, a. s. a tým odborníků z oblasti ochrany ovzduší. Jejím cílem je omezit vliv všech místních zdrojů znečištění - včetně malých spalovacích zdrojů v domácnostech a také dopravy.

Stáhněte si...