Úmluva OSN o boji proti desertifikaci - datum přístupu ČR

Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (dále jen „Úmluva“), vstoupila v platnost v r. 1996. Česká republika je smluvní stranou Úmluvy od 24. dubna 2000 (č. 53/2002 Sb. m. s.).