Datum přístupu ČR k Protokolu SEA

Protokol SEA byl sjednán dne 21. 5. 2003 v Kyjevě v rámci 5. ministerské konference „Životní prostředí pro Evropu“ a dosud nevstoupil v platnost. Jeho vyjednávání probíhalo v rámci Úmluvy o hodnocení vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice (Espoo úmluva), jejíž druhé zasedání smluvních stran v roce 2001 v Sofii přijalo rozhodnutí o zahájení vyjednávání protokolu k Úmluvě, který by se dotýkal strategického posuzování vlivů na životní prostředí. Následovalo osm setkání, trvajících od května 2001 do ledna 2003, na kterých byla projednávána konečná podoba Protokolu SEA. Vyjednávání se aktivně zúčastnila i Česká republika. Protokol SEA byl přijat na zvláštním zasedání smluvních stran Espoo úmluvy 21. května 2003 v Kyjevě. Česká republika Protokol SEA ratifikovala 19. července 2005. Protokol SEA vstoupil v platnost dne 11. července 2010.