Data a životní prostředí

Kdy: 11.11.2021 od 9 do 14 hodin

Kde: Akademie veřejného plánování, Pařížská 4, Praha

Konference seznámí účastníky se specifiky dat o životním prostředí, s dobrou praxí v oblasti práce s daty, s behaviorálními aspekty, s šířením informací a dezinformací, s trendy a nástroji pro zpracování dat, s datovou žurnalistikou apod.

Na konferenci budou prezentována témata:

  • strategie a metodiky NERP,
  • nástroje a procesy NERP,
  • přehled klasifikace a publikace datových sad o resortu životního prostředí (včetně formátů),
  • standardy pro katalogizaci, katalogizace otevřených dat v Národním katalogu otevřených dat – NKOD.

Další informace na www.cenia.cz/akce-cenia/konference-data-a-zivotni-prostredi