Další informace

Zde naleznete aktuální informace týkající se nízkoemisních zón v ČR i Evropě. Stručný přehled nízkoemisních zón a dalších opatření regulujících dopravu v některých evropských městech naleznete na http://www.urbanaccessregulations.eu/.

V případě, že bude mít obec v rámci ČR zájem o zavedení nízkoemisní zóny na svém území, lze využít Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k vyhlašování NEZ.