Další informace

Pod tímto odkazem naleznete mj. odkazy na zahraniční internetové stránky zabývající se nízkoemisními zónami, aktuální informace o vyjednávání s Německem o vzájemné uznatelnosti emisních plaket apod.

* Postupně se informace budou doplňovat.