Prezentace z workshopu - Dálkový průzkum země jako nástroj pro mapování světelného znečištění / Remote sensing as a tool for light pollution mapping, 17. 1. 2019, MŽP

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo 17. 1. 2019 mezinárodní workshop na téma mapování světelného znečištění. Na workshopu přednášeli náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladislav Smrž, Dr. Alejandro Sánchez de Miguel z University of Exeter a RNDr. Ladislav Kómar, PhD. ze Slovneské akademie věd.