Rozhodnutí MŽP o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro stavbu D3 0304 Václavice - Voračice

Publikováno: 10.09.2020

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP ze dne 10. 9. 2020, č.j. MZP/2020/520/896, o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 20. 3. 2020, č.j. PK-ŽP/6590/20, ve věci povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu úseku D3 0305 Václavice - Voračice.

Stáhněte si...