Cyklus praktických seminářů ve všech krajích ČR - Kompost a interpretace jeho kvality pro udržitelné hospodaření s organickou hmotou v půdě

V rámci semináře budou poskytnuty nejnovější informace z oblasti technologie kompostování a využití kompostu. Budou prezentovány praktické ukázky zaměřené na správné sestavení zakládky kompostu (struktura, vlhkost, surovinová skladba). V zemědělském provozu bude v terénu prezentováno jak vyhodnotit kvalitu půdy a jak zde změřit obsah dusíku. Pro účastníky budou dále připraveny odborné materiály zaměřené na technologii kompostování a využití kompostu v zemědělství.

Podpora aplikace kompostů do půdy je důležitá z důvodu dosažení dostatečného obsahu organické hmoty v půdě, který je důležitý pro zajištění správných funkcí půdy. Půda s dostatečným obsahem organické hmoty má správnou strukturu, odolává erozi a zejména zadržuje dostatečné množství vody. Toto je důležité z důvodu probíhajících klimatické změny, kdy výše uvedená opatření vedou ke zmírnění jejích dopadů (eroze půdy, záplavy, sucho).

Aktuality a informace k seminářům najdete na stránkách http://www.zeraagency.eu/kompost-a-interpretace-jeho-kvality-pro-udrzitelne-hospodareni-s-organickou-hmotou-v-pude