Informace o vydání závazného stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV - Ústí nad Labem k umístění stavby parkoviště pro stavbu "CTPark Teplice III"

Publikováno: 12.07.2021

Informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, týkající se vydání závazného stanoviska k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "CTPark Teplice III".

Stáhněte si...