ČR a Tchaj-wan jednaly o snižování produkce jednorázového odpadu

Zástupce ČR a Tchaj-wanu

Náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Vladislav Smrž se dne 19. června 2018 v Praze setkal s náměstkyní ministra pro hospodářské záležitosti Tchaj-wanu paní Wang Meihua.

Jednání bylo zaměřeno na problematiku oběhového hospodářství, nakládání s plasty a snižování produkce jednorázového odpadu. Ministerstvo životního prostředí představilo své priority v oblasti ochrany životního prostředí a aktuální iniciativu #dostbyloplastu, která se zaměřuje na nadměrné používání plastového nádobí v kavárnách a stravovacích zařízeních. Představení tchajwanských strategií pro oběhové hospodářství a nakládání s odpadem potvrdilo, že obě země řeší identické problémy. Strany se shodly, že právě problematika odpadů a podpora smart cities mohou být klíčovými tématy pro další bilaterální spolupráci a prohlubování česko–tchajwanských vztahů v oblasti životního prostředí i vědě a výzkumu.