6. české uživatelské fórum Copernicus 2017

Dne 25. května 2017 se bude v prostorách Agentury pro Evropský GNSS (GSA) v Praze konat 6. české uživatelské fórum Copernicus, které je pravidelnou národní konferencí sdružující uživatelskou komunitu Copernicus v České republice.

Letošní ročník konference bude věnován tématu regionálního rozvoje, Potenciál využití družicových snímků z programu Copernicus v regionálním rozvoji. Organizátorem akce je Národní sekretariát GEO/Copernicus skrze gestora, MŽP a spolugestora programu, MD. Kontaktní osoby jsou Kateřina Nedbalová/Kateřina Nohelová, MŽP a Ondřej Šváb, MD.

Více informací o konferenci zde.

Registrace zde.

Uživatelské fórum navazuje na workshop Copernicus Training and Infosession, který se koná den předem, tj. 24. května 2017 na stejném místě. Oba osvětové semináře jsou tematicky provázané, avšak z organizačních důvodů jsou registrace rozdělené. Veškeré informace o prvním konferenčním dni, tj. o workshopu Copernicus Training and Infosession najdete zde.