Členské státy REC

Seznam členských států Regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu (REC): Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, USA, Velká Británie. Signatářské země jsou rozděleny na tzv. donory (dárcovské země) a beneficienty (příjemce), podle toho, zda finanční a jinou pomoc převážně přijímají nebo ji spíše samy poskytují ostatním zemím.