Členové ČK GMO

Členové České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Předseda:

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha

Členové:

Doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D., Brno
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha
RNDr. Jiří Kaňka, DrSc., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov
RNDr. Jaroslav Maršálek, CSc., Kouřim
Mgr. Monika Morávková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
Mgr. Zbyněk Maryška, ředitelství ČIŽP, Praha
RNDr. Oldřich Navrátil, CSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha
Ing. Mgr. Miloslava Navrátilová, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin, Brno
Ing. Miroslav Pátek, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
RNDr. Slavomír Rakouský, CSc., České Budějovice
Ing. Šárka Suchanová, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha
Prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc., Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Brno
Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha