CITES - publikace

Článek o Konferenci CITES, konané v srpnu 2019 v Ženevě

Jan Plesník, Jakub Makal, Ondřej Klouček: Celosvětová konference CITES v Ženevě zpřísnila podmínky pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy (PDF, 9 MB). Ochrana přírody 2019, číslo 6, str. 44 - 48