CITES - národní zprávy

Výroční zprávy CITES ČR/CITES Annual Reports Czech Republic

2020 (PDF, 4 MB) | 2019 (PDF, 5 MB) | 2018 (PDF, 4 MB) | 2017 (PDF, 2 MB) | 2016 (PDF, 613 kB) | 2015 (PDF, 561 kB) | 2014 (PDF, 516 kB) | 2013 (PDF, 469 kB ) | 2012 (PDF, 763 kB ) | 2011 (PDF, 671 kB ) | 2010 (PDF, 2 MB ) | 2009 (PDF, 358 kB ) | 2008 (PDF, 278 kB ) | 2007 (PDF, 229 kB) | 2006 (PDF, 680 kB) | 2005 (PDF, 208 kB) | 2004 (PDF, 254 kB) | 2003 (PDF, 315 kB)

Dvouroční zprávy CITES ČR/CITES Biennial Reports Czech Republic

2013-14 (PDF, 1 MB) | 2011-2012 (PDF, 1 MB ) | 2009-10 (PDF, 2 MB ) | 2007-8 (PDF, 1 MB ) | 2005-6 (PDF, 982 kB) | 2003-4 (PDF, 2 MB)

Od roku 2015 se změnila forma reportingu o implementaci CITES smluvními stranami a dvouroční zprávy CITES již nejsou vydávány.