CITES - kontaktní osoby

Kontaktní osoby na MŽP

1) Veškeré dotazy adresujte, prosím, přednostně na společnou emailovou adresu kontaktních osob CITES na MŽP - cites@mzp.cz

2) Jednotliví pracovníci oddělení mezinárodních úmluv mající na starosti agendu CITES:

RNDr. Ondřej Klouček, Ph.D. – národní kontaktní osoba pro CITES, správce obsahu Registru CITES a webové stránky CITES MŽP, výroční zprávy CITES, komunikace s cizími výkonnými orgány CITES

Mgr. Zuzana Karásková – vydávání permitů k dovozu a vývozu exemplářů CITES (mimo EU), obchod s kaviárem a registrace balíren kaviáru, registrace výrobců a distributorů kroužků

Ing. Lucie Hnízdilová – vydávání permitů k dovozu a vývozu exemplářů CITES (mimo EU), komunikace s cizími výkonnými orgány CITES, přemisťování exemplářů CITES v rámci EU, registrace vědec. institucí, chovných a pěstebních zařízení

Mgr. Michaela Jeřábková - agenda zoologických zahrad a záchranných center CITES, péče o zabavené exempláře CITES

Mgr. Jiří Mach – vedoucí oddělení mezinárodních úmluv