CITES - český text úmluvy

1. Český text Úmluvy

1.A. sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 572/1992 Sb., o sjednání Úmluvy (PDF, 271 kB ) o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

Úřední věstník Evropské unie (PDF, 602 kB ) 1.B. L 384, 31/12/1982 str. 0007 – 0054 (UPOZORNĚNÍ! Text příloh I, II a III je k datu 31.12.1982.)

2. České překlady příloh I, II a III.

UPOZORNĚNÍ!
České překlady jsou pouze pro informaci.
Oficiální přílohy v angličtině, španělštině a francouzštině jsou na portálu Sekretariátu CITES.
V České republice jsou právně závazné seznamy živočichů a rostlin podle příloh A, B, C a D k nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění – viz Úřední věstník EU.

Přílohy I, II a III k úmluvě CITES (PDF, 2 MB) platné od 26. listopadu 2019