CITES - český text úmluvy

1. Český text Úmluvy
1.A. o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

1.B. L 384, 31/12/1982 str. 0007 – 0054 (UPOZORNĚNÍ! Text příloh I, II a III je k datu 31.12.1982.)

2. České překlady příloh I, II a III.

UPOZORNĚNÍ!
České překlady jsou pouze pro informaci.

Oficiální přílohy v angličtině, španělštině a francouzštině jsou na portálu Sekretariátu CITES.
V České republice jsou právně závazné seznamy živočichů a rostlin podle příloh A, B, C a D k nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, v platném znění – viz Úřední věstník EU.