Čistší produkce

Čistší produkcí označujeme preventivní strategii v ochraně životního prostředí, která se zaměřuje na odstraňování příčin vzniku environmentálních problémů na úrovni podniků a organizací. Nezabývá se tedy řešením důsledků vzniku environmentálních zátěží (emise, odpady apod.), nýbrž hledá řešení, jak těmto problémům předcházet či je minimalizovat.

Čistší produkce podporuje v podnicích efektivnější využívání vstupních zdrojů a snižuje rizika vůči člověku i životnímu prostředí. Hlavní význam této strategie spočívá v tom, že se jedná o ekonomicky výhodný způsob snižování negativních dopadů výroby či poskytování služeb na životní prostředí (tzv. „win-win“ řešení). Nezabývá se tedy pouze environmentální, ale také ekonomickou stránkou výroby.
Zároveň jde o strategii, jejíž postupy mohou být aplikovány velmi univerzálně, bez ohledu na velikost podniku či obor jeho působení.