Cíle udržitelného rozvoje - Sustainable Development Goals - SDGs

logo Cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), které byly přijaty na Summitu OSN v září 2015, jsou společným rozvojovým programem všech států světa. Zahrnují odhodlání vymýtit extrémní chudobu, zajistit společnou prosperitu a mír, budovat partnerství, ale také chránit životní prostředí. Na jejich přípravě se nepodílely jen státy, ale také mnoho zástupců občanského, podnikatelského a akademického sektoru. Podrobný popis všech 17 Cílů udržitelného rozvoje, včetně 169 podcílů, najdete na stránkách Informačního centra OSN v Praze či na oficiálních stránkách SDGs.

Cíle samy o sobě by bez mechanismu kontroly plnění nebyly úplné. Za tímto účelem bylo kontrolou plnění pověřeno Politické fórum na vysoké úrovni (HLPF), jehož první zasedání na ministerské úrovni proběhlo 24. září 2013. Ve dnech 11. – 20. 7. 2016 se pak uskutečnilo první jednání HLPF, které bylo věnováno implementaci SDGs.

Fórum představuje významný krok vpřed v návaznosti na konferenci Rio+20, kde se státy dohodly, že pokrok v implementaci udržitelného rozvoje nebyl doposud dostatečný, a nyní hrozí, že současné globální problémy mohou částečné úspěchy v boji proti chudobě negativně vyvrátit a nastolit problémy ještě větší.

Nové fórum má také novou institucionální strukturu (dle rezoluce 37/290 ze dne 23. 8. 2013):
  • Pod záštitou Valného shromáždění OSN se bude konat fórum jednou za čtyři roky na úrovni představitelů vlád a hlav států s cílem podpořit implementaci udržitelného rozvoje a řešit nové výzvy. Jednání budou poté transformována do mezivládních deklarací a prohlášení.
  • Fórum rovněž zasedá jednou ročně, a to pod záštitou Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) na ministerské úrovni k otázkám udržitelného rozvoje.

Kontaktní místo:
Ministerstvo životního prostředí
Odbor mezinárodních vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Kontaktní osoby:
Mgr. Jan Mareš
vedoucí oddělení udržitelného rozvoje
Tel.: 267 123 001
E-mail: jan.mares@mzp.cz

Mgr. Barbora Hirschová
PR specialistka
Tel.: 267 122 127
E-mail: barbora.hirschova@mzp.cz

Archiv: