Cíl Evropská územní spolupráce 2014-2020 (INTERREG)

Evropská územní spolupráce 2014-2020 - Cíl 2

Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2014 - 2020 navazují na programy realizované v období 2007 - 2013 (Cíl 3). Programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce jsou obecně označovány jako Cíl2. Oproti předcházejícímu období došlo u programů k tematické koncentraci, která je zobrazena v obsahovém zaměření jednotlivých operačních programů. Základním stavebním kamenem nadále zůstává přeshraniční prvek všech programů a v nich realizovaných projektů.

Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Přeshraniční spolupráce

Interreg V-A Česká republika - Polsko
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Interreg V-A Rakousko - Česká republika
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Nadnárodní a meziregionální spolupráce

Interreg CENTRAL EUROPE
DANUBE
Interreg EUROPE
ESPON 2020
INTERACT III
URBACT III